Nog geen hogere subsidie voor premiekoopwoningen

DEN HAAG, 5 mei - Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) moet in de terugvallende verkoop van premiekoopwoningen nog geen aanleiding de subsidies hiervoor te verhogen. Dit blijkt uit schriftelijke antwoorden die Heerma heeft gegeven op vragen van de Tweede-Kamerleden De Pree (PvdA) en Koetje (CDA). Alarmerende berichten die met regelmaat uit de bouwwereld opklinken over de stagnatie bij de afzet van premiekoopwoningen waren voor deze Kamerleden mede aanleiding tot de vragen. Uit de meest recente cijfers die Heerma nu overlegt, van 31 maart jongstleden, blijkt dat tot die datum op papier 10.567 premiekoopwoningen waren verkocht, 53 procent van het beschikbare aantal over 1989. Een jaar eerder was per 31 maart 65 procent van de premiekoopwoningen in principe verkocht.

Deze terugval met 12 procent is voor Heerma geen reden om in te grijpen. Wanneer de bouw van een groot aantal premiekoopwoningen dit jaar niet doorgaat, blijft de uitgespaarde subsidie beschikbaar voor het bouwprogramma in 1991 en 1992. Pas wanneer de huidige hoge rentestand blijvend blijkt te zijn, komt een verhoging van de subsidie voor premiekoopwoningen aan de orde, aldus Heerma.