Medicopharma

Voor Medicopharma zijn de ontwikkelingen op de Nederlandse markt dermate onzeker dat nog geen prognose van het resultaat over 1990 kan worden gegeven. Dat staat in het jaarverslag over 1989 dat het farmaceutische bedrijf donderdag heeft gepubliceerd. De onzekerheid wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over het te verwachten overheidsbeleid ten aanzien van farmaceutische produkten. De nettowinst over 1989 bedroeg fl.14,9 miljoen, een stijging van zeventien procent ten opzichte van 1988. De geconsolideerde netto-omzet groeide met fl.109 miljoen tot fl.637,39 miljoen. De nettowinst per aandeel steeg van fl.5,16 naar fl.5,83. Het voorgestelde dividend bedraagt naar keuze fl.1,90 contant of fl.0,90 contant plus 3,33 procent stockdividend uit agio.