Gemengde reacties op '35 uur' in W-Duitsland

BONN, 5 mei - Als 'een indrukwekkende zege' heeft de voorzitter van de Westduitse metaalvakbond IG Metall, Steinkuhler, het gistermorgen op de valreep bereikte CAO-akkoord over invoering van de 35-urige werkweek (nu 37) verwelkomd. De Westduitse minister van economische zaken, Haussmann (FDP), kwalificeerde daarentegen het akkoord als 'een in veel opzichten verkeerd signaal in de verkeerde richting'.

Overigens kregen CAO-acties in de grafische industrie en bij de post een grimmiger karakter.

Steinkuhler zal de gisteren door de onderhandelaars van werkgevers en (700.000) werknemers in Baden-Wurttemberg gemaakte afspraken voor de metaalindustrie in de hele Bondsrepubliek aanbevelen. Voor vandaag aangekondigde stakingsacties in Noord-Duitsland zijn afgelast. Maar de IG Metall in Noordrijnland-Westfalen heeft gereserveerder gereageerd. Daar is men er nog niet uit of het resultaat van gisteren als een landelijk maatgevend 'pilot-contract' moet gelden. De werkgevers hebben toegegeven dat zij voor stakingsdreiging zijn gezwicht, zij hebben hun instemming althans gemotiveerd met het belang van voortgaande arbeidsrust in de metaalindustrie. Het regionale akkoord van gisteren houdt 6 procent loonsverhoging voor 12 maanden per 1 juni in, alsook een beperking van de werkweek tot 36 uur per 1 april 1993 en 35 uur per 1 oktober 1995. Wel blijft enige flexibilisering van de dagelijkse of wekelijkse werktijd mogelijk en kan in een bedrijf maximaal 18 procent van het personeel vrijwillig tot 40 uur werken per week. Steinkuhler sprak van de verwerkelijking van 'een droom'. Binnen tien jaar, stelde hij vast, zal straks de werkweek van 4 miljoen metaalwerknemers van 40 tot 35 uur zijn teruggebracht.

Pag.17: Vervolg