DAF verzet zich niet bij voorbaat tegen overneming

EINDHOVEN, 5 mei - DAF zal zich niet bij voorbaat verzetten tegen inlijving door een andere vrachtwagenfabrikant. De beschermingsconstructies bieden het bedrijf bij een eventuele overval op de beurs voldoende mogelijkheden om de ontwikkelingen in eigen hand te houden. 'De constructies geven ons de tijd voor een ordentelijk gesprek', aldus de voorzitter van de raad van bestuur van DAF, A. van der Padt, gisteren op de aandeelhoudersvergadering in Eindhoven.

DAF staat open voor vergaande samenwerking. Voorwaarde is dat 'de belangen van alle betrokkenen zijn gewaarborgd'.

Het daarbij om onder andere de werknemers, de aandeelhouders, de leveranciers en de afnemers. DAF beschouwt Special Products (SP), de divisie waarin de luchtvaart- en defensie-activiteiten zijn ondergebracht, niet langer als een kernactiviteit. 'Het is denkbaar dat Special Products synergie heeft voor een ander bedrijf', zei Van der Padt. DAF wil praten over afstoting van SP als alle belangen binnen dat bedrijf zijn gewaarborgd.

Het was de eerste keer dat DAF een algemene vergadering van aandeelhouders hield. De aandelen DAF werden in mei 1989 op de Amsterdamse effectenbeurs geintroduceerd voor fl.47. Gisteren ging DAF de markt uit op fl.30,80. Dinsdag moest de onderneming bekendmaken dat voor de eerste helft van 1990 een verlies wordt verwacht van fl. 20 tot fl. 30 miljoen. Een belangrijke factor voor de slechte gang van zaken bij DAF ligt in de grote voorraden in Groot-Brittannie. De voorraden zijn vorig jaar in waarde met 9,7 procent toegenomen, maar in volume met vijftien tot achttien procent. De eind vorig jaar genomen maatregelen brachten onvoldoende verbetering, zodat DAF zich gedwongen heeft gezien aanvullend op te treden.

Ook wil DAF zijn aandeel op de Britse markt verder verminderen. Dat is vorig jaar al afgenomen van 45 tot 42 procent, vooral doordat DAF in een inzakkende markt vasthield aan zijn winstmarges.

Van der Padt liet weten dat bij de introductie van DAF op de beurs de helft van de aandelen is terechtgekomen in de Benelux, dertig procent in Groot-Brittannie en de rest in de Verenigde Staten en Zwitserland. Het Britse belang is sindsdien gehalveerd en overgegaan in Nederlandse handen.

Saillant was nog dat aandeelhoudersvergadering plaatsvond in het Philips Ontspanning Centrum, het centrum van het bedrijf dat het ook niet zo goed doet. Enkele honderden aandeelhouders met in totaal ruim elf miljoen stemmen waren komen opdagen.