D. Dolman wordt lid Raad van State

DEN HAAG, 5 mei - Oud-Tweede Kamervoorzitter D. Dolman is benoemd tot lid van de Raad van State. Premier Lubbers maakte dat gisteren bekend tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Dolman trad in september verleden jaar terug als voorzitter en ging verder als PvdA-Kamerlid nadat het CDA, toen weer de grootste fractie, het Kamervoorzitterschap claimde voor scheidend minister van onderwijs W. Deetman. Onmiddellijk na de laatste Kamerverkiezingen gonsde. Eerder werd een mogelijk burgemeesterschap van Nijmegen voor Dolman in de kiem gesmoord.