Biotech, nooit van gehoord

De maatschappelijke acceptatie van biotechnologie is volgens biotechnologen een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van dit vakgebied. Over de grootte van die acceptatie is echter over het algemeen weinig bekend.

Om meer zicht te kijken op de manier waarop men in Nederland tegen biotechnologie aankijkt, heeft het Consumentenonderzoeksinstituut SWOKA een enquete uitgevoerd onder 1.729 Nederlanders van 16 jaar en ouder, een representatieve steekproef van de Nederlanders in die leeftijdsgroep.

Opvallende uitkomst was dat 43 procent verklaarde nog nooit van biotechnologie te hebben gehoord. Van de 57 procent die er wel van had gehoord had bovendien bijna tweederde (37 procent van het totaal) een verkeerd idee van de betekenis. Een bruikbare omschrijving luidt: het maken van produkten met behulp van micro-organismen.