Voordeel voor treinreizigers wordt groter

DEN HAAG, 4 mei - Forensen die de kosten voor het openbaar vervoer van hun werkgever vergoed krijgen, hoeven daarover minder belasting te betalen. Ook de eerste tien kilometer die zij per bus of trein reizen, zijn belastingvrij.

Dit staat in een wijzigingsvoorstel dat de Kamerleden Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) hebben ingediend op de kabinetsvoorstellen voor aftopping van het reiskostenforfait. Volgens de twee Kamerleden zat er nog een ongelijkheid in het wetsvoorstel, omdat werknemers die zelf hun openbaar vervoer betalen en daarvoor achteraf een vergoeding krijgen, over de eerste tien kilometer belasting moesten betalen. Maar als de werkgever de vervoerskaart aanschaft en aan deze zijn personeel verstrekt, zijn de eerste tien kilometers wel belastingvrij. Deze ongelijkheid wordt door hun voorstel recht getrokken.

In de praktijk betekent een dergelijke maatregel dat een eenvoudige tabel kan worden opgesteld voor reiskostenaftrek aan forensen die met bus of trein reizen, en degenen die met de auto gaan. Wie minder dan 10 kilometer van zijn werk woont, krijgt alleen aftrek (van 640 gulden) als hij met het openbaar vervoer gaat. Een woon-werk afstand van 10 tot 30 kilometer levert in alle gevallen voor de reiziger met bus of trein 200 gulden meer op dan voor de automobilist. Boven de 30 kilometer wordt het steeds aantrekkelijker om het openbaar vervoer te kiezen. De automobilist blijft dan staan op een aftrek van 2280 gulden, terwijl de aftrek voor de trein- of busreiziger kan oplopen tot 4460 gulden bij een reisafstand van 60 kilometer of meer.

Het lijkt waarschijnlijk dat de Kamer het wijzigingsvoorstel volgende week dinsdag zal aannemen, als over het reiskostenforfait wordt gestemd.