VO minus C = meer

Van Ommeren is zonder Ceteco meer waard dan met Ceteco. Het is droevig, maar het is waar. De eind 1987 gerealiseerde fusie tussen beide ondernemingen heeft niet geresulteerd in meer waarde, maar slechts in meer lasten.

De beurs biedt momenteel een koers van 38,70 gulden voor de bijna 15 miljoen uitstaande aandelen VOC, wat de onderneming een beurswaarde geeft van 580 miljoen gulden.

Drie jaar geleden om deze tijd stonden er 10,9 miljoen aandelen Van Ommeren uit tegen een koers van zo'n 37 gulden (beurswaarde 400 miljoen) en 768.000 aandelen Ceteco tegen meer dan 250 gulden (beurswaarde miljoen). De combinatie is nu dus minder waard dan de aparte bedrijven toen.

Ondanks goede tijden in de haven heeft VOC niet alleen kansen voorbij laten gaan, Van Ommeren heeft ook een potentiele waardevermeerdering gemist die mooi wordt geillustreerd door die van collega Pakhoed. Drie jaar geleden noteerden de aandelen Pakhoed 60 gulden en was Pakhoed op de beurs ongeveer evenveel waard als Van Ommeren. Nu zijn de aandelen Pakhoed ondanks kapitaaluitbreiding als een meteoor omhooggeschoten tot 180 gulden, wat het fonds een beurswaarde geeft van een miljard, tweemaal zoveel als VOC - een naam die, hoe boud ook, toch niet bij iedereen even goed gevallen is.

VOC ontkent nu desgevraagd dat er plannen zijn om het concern weer te ontvlechten en heeft twee weken geleden op de persconferentie slechts gesteld dat de activiteiten van Ceteco in een apart kantoor zullen worden ondergebracht. De handelspoot blijft echter een van de kernactiviteiten van VOC, niet omdat die synergie heeft met de rest, maar omdat die bijdraagt aan spreiding van risico's, zo was de verklaring al ten tijde van de fusie.

Havenraiders

In de haven gonst het intussen van geruchten. Het gist in de families van de havenbaronnen, wat niet alleen tot uiting komt in de perikelen tussen HES Beheer en Frans Swarttouw. Ook steken weer geruchten de kop op dat niet nader aangeduide partijen Furness willen overnemen. En als Rotterdammer De Bruin na zijn aanschaf van Holland Sea Search alweer 500 miljoen op tafel kan leggen voor zijn volgende overneming (van MHV) blijkt weer eens dat geld geen rol speelt.

VOC noteert nu bijna op zijn intrinsieke waarde, maar een eventuele raider zal kijken naar wat er is afgeschreven op schepen en opslagtanks die nauwelijks waarde verloren hebben en zal VOC zeer aantrekkelijk vinden. De meeste aantrekkingskracht heeft VOC natuurlijk voor Pakhoed dat uit een fusie echte kostenbesparingen op het gebied van overhead zou halen. Ook Pakhoed, dat in noodgeval de aangewezen white knight lijkt, zal VOC liever zonder dan met de handelspoot van Ceteco hebben, zodat de verhuizing van de handelsdivisie naar een ander kantoor toch slechts een eerste stap lijkt.

Philips

Wat Philips nu weer doet kan echt niet, menen beleggingsanalisten. De onderneming had toch al niet zo'n goede naam met betrekking tot het waarmaken van prognoses. En dan drie weken nadat je op de aandeelhoudersvergadering een positief verhaal houdt, eenvoudig melden dat de resultaten over het eerste kwartaal zijn tegengevallen door al lang bekende valuta-perikelen, dat dreigt de grens te overschrijden van wat in investor relations betamelijk wordt geacht. Daf Trucks kan rekenen op sympathie, omdat de tegenvallers tenminste meteen worden bekendgemaakt, maar Philips speelt nu met het laatste restje vertrouwen bij beleggers.