'Verkapt recht van amendement voor Senaat ongewenst'

DEN HAAG, 4 mei - Minister Dales (binnenlandse zaken) vindt dat een 'verkapt recht van amendement' voor de Eerste Kamer ongewenst is. Zij meent echter dat zij binnen de grenzen van het staatsrecht is gebleven. Dales kreeg gisteren forse kritiek bij de behandeling van een novelle over lijkbezorging, die volgens de Tweede Kamer was afgedwongen door de Senaat.

Een novelle is een voorstel tot wijziging van een wet die door de Tweede Kamer is aanvaard, maar bij de Senaat nog in behandeling is. Dales verdedigde zich door een advies van de Raad van State aan te halen. Daarin worden novelles toelaatbaar geacht zolang de Senaat er beperkt gebruik van maakt. De CDA-woordvoerder Van der Burg suggereerde dat de commissie bestuurlijke vernieuwing van Kamervoorzitter Deetman een eventueel terugzendingsrecht van de Eerste Kamer bestudeert. Ook de VVD vond dat wenselijk. CDA en PvdA zetten hun staatsrechtelijke bezwaren tegen de novelle opzij om aanvaarding van de wet op de lijkbezorging niet nog meer te vertragen.