Rekenkamer doet onderzoek naar kosten beurzenstelsel

DEN HAAG, 4 mei - De Tweede Kamer gaat akkoord met het verzoek van de PvdA-fractie om de Algemene Rekenkamer een diepgaand onderzoek te laten instellen naar de financiele problemen bij de studiefinanciering.

De PvdA-fractie vroeg twee weken geleden om een dergelijk onderzoek. Dit naar aanleiding van nieuwe overschrijdingen van zo'n 400 miljoen gulden, tien procent van de begrote uitgaven voor studiefinanciering. In het regeerakkoord werd al uitgegaan van een gat van 650 miljoen gulden.

De onderwijsspecialisten van de Kamerfracties, die gisteren tot het verzoek aan de Rekenkamer besloten, zullen over twee weken de precieze vraagstelling formuleren. De PvdA wil dat daarbij de 'financiele fundamenten' van het stelsel en de ramingen van de aantallen studenten worden betrokken. Die ramingen zijn herhaaldelijk te laag gebleken.

De Kamer wil het liefst dat de Rekenkamer al in september rapport uitbrengt. In dat geval zou de Kamer het rapport tegelijk met de beloofde herorienteringsnota van minister Ritzen over de studiefinanciering kunnen behandelen. In deze nota zal de minister wijzigingen in het stelsel van studiefinanciering aankondigen. De Rekenkamer heeft echter al laten weten dat de conclusies van haar onderzoek niet op die korte termijn beschikbaar zullen zijn. Ook is nog niet duidelijk wanneer de nota van Ritzen de Kamer precies zal bereiken.