Raad voor Kunst tegen subsidiestop voor vertalingen

AMSTERDAM, 4 mei - De Raad voor de Kunst is verontwaardigd over het besluit van minister d'Ancona van WVC om de subsidie aan de Stichting voor Vertalingen stop te zetten. De schade die het besluit heeft voor de positie van de Nederlandse literatuur is volgens de Raad onaanvaardbaar. Bovendien is men erverbaasd over dat de minister haar besluit heeft genomen zonder eerst met de Raad te overleggen.

In een vandaag verzonden brief vraagt de afdeling Letteren van de Raad voorde Kunst aan de minister haar besluit tot stopzetting op te schorten. De Raad vraagt verder een onafhankelijke commissie in stellen die tot taak krijgt de Stichting door te lichten en constructieve oplossingen aan te dragen.