Opec wil tijdelijk minder olie, markten geloven er nietsvan

GENEVE, 4 mei - Te weinig, te laat. Zo reageert de oliemarkt op het gistermiddag bereikte akkoord over produktievermindering voor drie maanden van de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. De dertien leden hebben besloten hun produktie te verminderen met een hoger percentage dan aanvankelijk verwacht, met 6 procent, ofwel 1,445 miljoen vaten per dag. Maar de zeldzame eensgezindheid - het besluit was ditmaal unaniem - heeft de kelderende prijs niet tot staan kunnen brengen.

De vermindering, van de huidige produktie van 23,5 miljoen vaten per dag, terug naar de in november afgesproken 22 miljoen, is volgens deskundigen nog steeds een miljoen vaten per dag boven de vraag. Voor juni wordt niet verwacht dat die vraag zal stijgen.

Onmiddellijk nadat het nieuws de beeldschermen bereikte van de zogeheten spotmarkt in Rotterdam, en van de grondstofbeurzen in Londen en New York, zakte de prijs van een vat (159 liters) Brent Blend, ruwe Noordzee-olie, met tien dollarcent.

In New York, waar de beurs opende vlak na de door de Algerijnse voorzitter van de OPEC, Sadek Boussena, aangekondigde produktiebeperking, zakte de prijs van een vat West Texas Intermediate met 37 dollarcent.

Aanleiding voor het geringe effect van de produktiebeperking op de olieprijzen is, behalve het dictaat van vraag en aanbod, de omstreden geloofwaardigheid van het kartel. De 'vrijwillige' inkrimping wordt door de marktdruk bepaald. De prijs was al gezakt tot twee, drie dollar onder de OPEC-richtprijs van 18 dollar per vat. Op de vraag of het kartel kan garanderen dat iedereen zich ook houdt aan de toezeggingen, antwoordde secretaris-generaal van de OPEC, de Indonesier dr. Soebroto, gepikeerd: 'Praat me niet van garanties en noem de OPEC geen kartel alstublieft'. Alle dertien OPEC-lidstaten leveren iets van hun produktie in, de grote zowel als de kleinere producenten. De sterk overproducerende landen zoals Saoedie Arabie, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Koeweit nemen het leeuwedeel van de produktievermindering voor hun rekening, respectievelijk met 430.000, 200.000 en 400.000 vaten per dag. Dat de VAE meedoen is opmerkelijk, hoewel OPEC-veteraan olieminister Mana Saeed Oteiba geen enkele garantie wilde geven dat de VAE zich aan hun intentieverklaring zullen houden. Sinds november vorig jaar gaat dit conglomeraat van oliestaatjes zijn eigen gang.

Ook de vijf landen die zich dit jaar keurig aan de hun toegewezen quota houden dragen vrijwillig bij. Zelfs Iran en Irak die niet eens de hun toegestane hoeveelheden halen, gaan terug in produktie met 20.000 vaten per dag elk. De vijf overige kleinere producenten leveren samen 100.000 vaten per dag in. Algerije 20.000, Indonesie 40.000, en Quatar, Gabon en Ecuador elk enkele duizenden vaten per dag). Op 25 juli, een maand later dan gepland, komt de OPEC in Geneve weer bij elkaar. Dan kan worden gesproken over een nieuw totaalvolume, dat sinds november vastligt op 22 miljoen, Ook produktiequota en de richtprijs staan dan weer ter discussie.