HBG

Het bedrag in contanten dat aandeelhouders van de Hollandsche Beton Groep (HBG) bij de keuze van het dividend over 1989 kunnen ontvangen naast 2,5 procent in aandelen bedraagt fl.3,50. Het dividend kan ook worden opgenomen in fl.8,20 in contanten per aandeel van fl.20 nominaal. De nieuwe aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1990 en de volgende boekjaren.