Giessen-de Noord

Hoewel de internationale scheepsbouw zich op een vergroting van het omzetvolume lijkt te richten is de directie van scheepswerf Van der Giessen-de Noord van mening dat de Europese scheepsbouw de komende jaren nog niet geheel zonder overheidssubsidies kan werken. Zoals eerder bekendgemaakt zag Van der Giessen vorig jaar de nettowinst gehalveerd tot bijna zes ton. De nettowinst per aandeel daalde van fl.13,80 tot fl.6,77.