Geen modernisering van Lance-raketten; Navo stemt in metbesluit van Bush

BRUSSEL, 4 mei - De NAVO-landen hebben hun instemming betuigd met het besluit van de Amerikaanse president Bush af te zien van de modernisering van de Lance-raketten en van plannen voor invoering van nieuwe nucleaire artilleriegranaten bij de NAVO-strijdkrachten.

Dat bleek gisteren tijdens een speciale bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO-landen in Brussel, die in het teken stond van de vereniging van de bondsrepubliek Duitsland en de DDR. De NAVO-landen zullen eind juni of begin juli op een topconferentie in Londen vaststellen welke strategische, politieke en militaire rol de alliantie moet vervullen om de stabiliteit in Europa te bevorderen. De ministers van buitenlandse zaken van de zestien NAVO-landen besloten dit op voorstel van de Amerikaanse minister James Baker.

Met een herdefiniering van de strategie willen de NAVO-landen volgens secretaris-generaal Manfred Worner tegemoet komen aan de 'legitieme veiligheidsbelangen' van de Sovjet-Unie in het licht van de vereniging van de twee Duitslanden.

De NAVO-landen besloten voorts dat 'zo spoedig mogelijk' (Worner) na afsluiting van een akkoord met de Warschaupactlanden over conventionele troepenvermindering in Centraal-Europa in Wenen (CFE) begonnen moet worden met onderhandelingen over reductie of zelfs algehele verwijdering van de kernwapens voor de korte afstand (SNF). Tot nog toe wilde de NAVO pas over SNF-wapens onderhandelen als met de uitvoering van een akkoord over conventionele troepenvermindering in Centraal-Europa zou zijn begonnen.

De NAVO-ministers aanvaardden unaniem een aantal beginselen die in acht moeten worden genomen bij het overleg over de externe aspecten van de 'vereniging' dat zaterdag in Bonn op ministerieel niveau begint tussen de twee Duitslanden em de vier voormalige geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog (Sovjet-Unie, Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Frankrijk), het zogenoemde twee-plus-vieroverleg. Pag.5: Nieuwe raket VS Pag.7: Hoofdartikel

    • Jan Gerritsen