CKK

Cindu-Key en Kramer (isolatie, chemie, transport, bouw, pijpbekleding) vindt het moeilijk om voor het hele concern voorspellingen voor de winst in 1990 te doen hangende de voorgenomen verkoop van de bouw- en pijpbekledingsdivisie Key en Kramer aan Esha Beheer. Bestuurder J. Verdurmen vindt de verwachting echter wel gewettigd, dat het totale concernresultaat over 1990, ongeacht het wel of niet doorgaan van de verkoop, beter zal zijn dan dat over 1989, zo schrijft hij in het jaarverslag. De concernomzet is vorig jaar met 4 procent gestegen tot fl.511 miljoen. de tegenvallende gang van zaken bij Key en Kramer bezorgde het concern evenwel een winstval. Het nettoresultaat daalde van fl.8,6 miljoen tot fl.5,4 miljoen of per aandeel van fl.12,30 naar fl.7,39.