CDA en PvdA: snel reclame bij regio-omroepen

AMSTERDAM, 4 mei - PvdA en CDA vinden dat reclame bij regionale en lokale omroepen volgend najaar al moet worden ingevoerd. Het PvdA-Kamerlid J. van Nieuwenhove vindt dat omroepreclame op lokaal en regionaal niveau kan worden meegenomen in het wetsvoorstel dat uitbreiding van de STER-zendtijd behandelt.

Beide regeringsfracties stemmen in hoofdlijnen in met de notitie over reclame bij regionale en lokale omroepen van minister d'Ancona van WVC die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van Nieuwenhove meent dat het naast elkaar laten bestaan van drie lagen van publieke omroep (landelijk, regionaal, lokaal) geen schoonheidsprijs verdient. 'Maar dat is nu eenmaal een feitelijkheid', zegt ze.

Het VVD-Kamerlid L. Hermans prijst dat er een stuk op tafel ligt waarin een regeling wordt voorgesteld voor de invoering van omroepreclame op lokaal en regionaal niveau. Hermans prijst eveneens de decentralisatie die wordt voorgesteld. d'Ancona wil de verantwoordelijkheid voor deze omroepen grotendeels overhevelen naar provincie en gemeente, maar Hermans meent dat deze bestuurslagen eveneens de vrijheid zouden moeten krijgen 'hun' omroepen af te stemmen op de mogelijkheden van de markt en de wensen van de inwoners. Het op voorhand uitsluiten van commerciele initatieven noemt Hermans 'betuttelend.'

'Je moet ruimte laten voor commerciele exploitatie die een correctie op wat nu is gegroeid moet kunnen vormen, ' aldus de mediaspecialst van de VVD. Bij zowel de regionale als lokale omroep is men niet ontevreden met de mogelijkheid om, in samenwerking met de lokale dag- en nieuwsbladpers, omroepreclame te gaan exploiteren. Er bestaat een lichte vrees voor de invloed van gemeenten en provincies, maar de Kamerleden geven aan dat deze bestuurslagen ook nu al een doorslaggevende stem hebben in het besluit de vergunning voor omroep te geven. De provincies beslissen nu of ze via opcenten op de omroepbijdrage een regionale omroep in stand willen houden. Straks krijgen de gemeente de ruimte om via een belasting hetzelfde te doen.

De uitgevers zijn vooral teleurgesteld over het feit dat het verzoek van de kabelkranten (vorm van teletekst) om beeldmateriaal te mogen gebruiken van de hand wordt gewezen. Maar de mogelijkheid om samen met de regionale omroepen de advertentiemarkt voor omroep op te gaan, wordt als positief ervaren, al meent B. Alkemade van de Avondbladen Combinatie Rotterdam dat hier sprake is van 'een dode mus'.

C. Spaan, uitgever van het Utrechts Nieuwsblad, spreekt van een 'interessante opening' die mogelijkheden biedt, ook voor de exploitatie van teletekst en andere mogelijkheden van de kabel.