AZL

Het op 1 mei 1989 opgerichte onroerend-goedfonds AZL Vastgoed heeft het eerste boekjaar per eind december afgesloten met een totaal rendement van 11,83 procent op jaarbasis. De intrinsieke waarde van de aandelen ontwikkelde zich van fl.1247,91 bij oprichting tot fl.1333,84 per 31 december exclusief interimdividend van fl.12,50. Het slotdividend over het eerste boekjaar bedraagt fl.46,06 per aandeel. De verwachtingen voor 1990 zijn positief.