Akkoord over 35 uur in Westduitse metaal

BONN, 4 mei - Op het allerlaatste ogenblik zijn werkgevers en werknemers in de Westduitse metaalindustrie het eens geworden over invoering van de 35-urige werkweek (nu ruim 37). Afgesproken is op 1 april 1993 naar 36 uur te gaan en twee jaar later naar 35. Bovendien is per 1 april jongstleden voor twaalf maanden een loonsverhoging van zes procent overeengekomen. Het gevaar van grote en langdurige stakingsacties in deze sector is daarmee afgewend.

Dat is nog niet het geval bij arbeidsconflicten in de Westduitse grafische industrie en de posterijen. Onderhandelingen over een nieuwe grafische CAO - inzet is ook daar de 35-urige werkweek - zijn gisteravond in Frankfurt mislukt. Voor 13 en 16 mei zijn arbitragegesprekken afgesproken. Wegens prik- en waarschuwingsacties van werknemers zijn vanmorgen een aantal Westduitse kranten niet of slechts in beperkte omvang verschenen. Bij de Bundespost gaat het conflict over een verlenging van de rusttijd per uur van (nu) zes tot tien minuten. De werkgevers willen juist terug naar vijf minuten per uur.

Vandaag wordt op tachtig hoofdpostkantoren in het hele land actie gevoerd, sinds dinsdag hebben 33.000 postzendingen (40 procent van het totaal) door de acties vertraging opgelopen.

De metaal-doorbraak kwam vanmorgen vroeg in het welvarende en belangrijke CAO-gebied Noord-Baden/Noord-Wurttemberg, waar 700.000 mensen in de metaalindustrie werken. De onderhandelaars Hundt (werkgevers) en Riestel (IG Metall) hadden toen 19 uur overleg achter de rug, dat af en toe was onderbroken voor overleg met de landelijke leiding van hun organisaties. De hoofdlijnen van hun akkoord, waarvan zij nadere details later vandaag zouden bespreken, zal in alle vijftien andere onderhandelingsgebieden in de Bondsrepubliek worden overgenomen. De metaalindustrie, met circa 4 miljoen werknemers o.a. het grote trekpaard van de Westduitse export, geldt als de belangrijkste van het land.

Sinds de vakbeweging in januari de lopende CAO's had opgezegd waren er in de zestien Westduitse CAO-gebieden al ruim honderd onderhandelingsrondes geweest. De geldigheid van deze in '87 afgesloten CAO eindigde formeel begin deze week. Gisteren hadden omstreeks 270.000 metaalwerknemers de maandag begonnen waarschuwingsstakingen voortgezet, voor volgende dagen waren allengs grotere acties aangekondigd die nu zullen worden afgeblazen.

De werknemers hadden aanvankelijk behalve de 35-urige werkweek een loonsverhoging van 8,5 procent voor 18 maanden willen hebben. De werkgevers, die 5 procent voor een jaar hadden geboden, hadden eigenlijk pas over de 35 uur willen praten na de afschaffing van de EG-binnengrenzen per eind 1992. Bovendien stelden zij tot eergisteren als voorwaarde dat de werktijd in de Westduitse metaalindustrie dan niet gemiddeld 110 uur per jaar minder moest zijn dan elders in de EG, zoals zij hadden berekend, maar 60. Anders dan in 1987, toen werkgeversvoorzitter Stumpfe en IG Metall-chef Steinkuhler een bijna-akkoord in Baden-Wurttemberg op landelijk topniveau bezegelden met CAO-afspraken voor drie jaar, hebben de twee regionale onderhandelaars de zaak nu zelf afgemaakt. Voor een opvallende illustratie daarvan zorgde het feit dat Steinkuhler gisteravond op de Westduitse televisie deelnam aan een twee uur durend discussieprogramma over de 35-urige werkweek terwijl de Wurttembergse IG Metall-leider Riestel daarover in Goppingen aan het onderhandelen was.

    • Onze Willem Offenberg