Afvloeiingsregeling magere troost voor 220 werknemersfailliet textielbedrijf; Spinnerij Enschede definitief gesloten

ENSCHEDE, 4 mei - Hij kon het niet meer uit zijn keel krijgen. Eerder al had hij huilend de zaal moeten verlaten omdat het bereikte 'akkoord' dat hij moest verdedigen eigenlijk te mager was. Aan de ex-werknemers vragen om de boel op te ruimen nu de bezetting van het bedrijf wordt opgeheven, zoals hij met de directeur had afgesproken, ging hem te ver. 'Shit', zei hij nog. En toen was het over. Geknakt verliet actieleider J. ter Mors opnieuw de zaal. 'De oude textielbaron is in een nieuw jasje uit het graf opgestaan en heeft opnieuw slachtoffers gemaakt', zegt een ex-werknemer. 'Negentig jaar jaar geleden stonden we binnen een kwartier op straat. Nu is het hier nog precies zo', fluistert een oudere vakbondsman.

De bezetting van het fabrieksterrein van de Enschedese vestiging van Spinnerij Nederland is na 48 uur voorbij. Met 'een lullige tegemoetkoming in het leed dat jullie hebben', is de poort nu definitief dichtgegaan.

Vorige week werd plotseling het faillissement voor het bedrijf met 220 man personeel aangevraagd en stonden de werknemers in plaats van met het loonzakje met een verwijsbriefje naar het arbeidsbureau in de hand. Zonder een enkele tegemoetkoming of afvloeiingsregeling. 'Ik ben tot niets verplicht', zei directeur/eigenaar J. B. Wolters van de investeringsmaatschappij Wolters-Schaberg Management (WSM). Na de nu beeindigde bezettingsactie en druk van de vakbonden was hij alsnog bereid tot een minimale regeling. De werknemers krijgen, afhankelijk van dienstjaren en leeftijd, een eenmalige uitkering. Voor elke twee dienstjaren negentig gulden netto. Verder wordt de tegemoetkoming voor de particuliere ziektekostenverzekering doorbetaald en is er een tegemoetkoming voor eventuele verhuiskosten in verband met een nieuwe baan.

Een ruwe berekening leert dat dit 'sociaal plan' Wolters niet meer dan 500.000 gulden kost. 'Een fooi' zeggen de ex-werknemers. Zeker nu bekend is dat Wolters met WSM uitgerekend op de dag van het faillissement een aandeel van 60 miljoen gulden nam in Nijverdal-Ten Cate. 'Een ongelukkige samenloop van omstandigheden', zegt Wolters daar zelf over. 'Zakelijk gezien een zeer goed uitgevoerd faillissement' zegt curator mr. A. R. van der Winkel. En voor wie het understatement nog niet duidelijk genoeg is, voegt hij daar voor alle zekerheid aan toe dat hij 'nog nergens een vinger op heeft kunnen leggen'. De Spinnerij Nederland Enschede BV is volledig failliet. Het fabrieksterrein en de onroerende goederen vallen buiten het faillissement want die zijn in een andere holding ondergebracht. Het fabrieksterrein ligt aantrekkelijk aan de rand van het centrum van Enschede en werknemers suggereren dat projektontwikkelaars staan te dringen om de grond te kopen.

Toch wil curator Van der Winkel niet spreken van een sterfhuisconstructie. 'In dat geval waren ook de machines in een andere BV ondergebracht, en dat is hier niet het geval'.

Dat Wolters de afgelopen drie maanden de op het loon ingehouden ziekenfonds- en pensioenpremies niet heeft afgedragen, komt volgens hem in dergelijke gevallen wel vaker voor. 'Maar Wolters heeft beloofd deze betalingen alsnog te doen, dus ik neem aan dat dit in orde komt.' In de kantine zaten de werknemers gisteren verslagen bijeen. Vakbondsbestuurder H. Zebel van de Industriebond FNV sprak nog een opbeurend woord: 'Jullie hebben de buitenwereld laten zien dat dit in 1990 eigenlijk niet kan. Bovendien ligt er een onderhandelingsresultaat. Voor de bezetting lag er helemaal niks'.

Hij kreeg er de handen niet mee op elkaar. De werknemers wisten dat er niets meer te halen viel en dat verdergaan geen zin had. Langzaam liepen ze naar buiten. De poort die twee dagen op slot zat, werd opengegooid. Woest trok iemand het spandoek met daarop de tekst 'bezet' van het hek. 'We hebben geen poot meer om op te staan', zei Ter Mors. 'Het doet pijn, ja. Het doet pijn'. Twee dagen was Spinnerij Nederland bezet. Nadat gisteren een magere afvloeiingsregeling bij het failliete bedrijf werd getroffen, is de actie afgebroken en is de poort definitief gesloten. (Foto: Johan Ghijsels)

    • Henk Kool