Zinkfabriek wil afval verwerken tot slakken

BUDEL, 3 mei - De directie van de zinkfabriek Budelco in het Brabantse Budel zegt een methode te hebben ontwikkeld waarmee de gigantische hoeveelheden afvalstoffen, die bij de produktie vrijkomen, kunnen worden verwerkt onder meer tot slakken, die als ophoogmateriaal in de wegenbouw zouden kunnen dienen.

Het bedrijf zegt dat daarvoor een fabriek gebouwd kan worden, die 300 miljoen gulden gaat kosten. Directeur W. de Graaff, die dat gisteren bekend maakte, meent dat het departement van milieubeheer 100 miljoen gulden moet bijdragen. Het bedrijf zelf zou de investering niet geheel kunnen dragen omdat daardoor de kosten met 20 tot 25 procent zouden stijgen, wat de concurrentiepositie van Budelco aantast. Budelco, een der grootste zinkfabrieken in de wereld, produceert per jaar 200.000 ton zink. Dat is vier procent van de wereldproduktie. Bij de produktie ontstaat de afvalstof jarosiet, waarin zware metalen als zink en cadmium zitten. De afvalstof wordt nu opgeslagen in drie bassins, waarin tesamen 1,7 miljoen ton zit. Vroeger kwam een groot deel ervan terecht in het milieu. Dat heeft op veel plaatsen in Brabant en Limburg geleid tot ernstige cadmiumvervuiling.

De Graaff meent dat het afvalprodukt straks verwerkt kan worden in de fabriek, die in 1995 zou kunnen beginnen. In de tussentijd wil Budelco van de provincie Brabant vergunning krijgen voor de aanleg van een vierde spaarbekken voor jarosiet. Komt die vergunning er niet, zo zei De Graaff, dan zal de produktie moeten worden stilgelegd.

De Brabantse milieufederatie zet vraagtekens bij de door Budelco gepresenteerde verwerkingsmethode. Die zou te duur zijn en daardoor niet haalbaar. Bovendien meent de milieufederatie dat aankloppen bij de overheid merkwaardig is. 'Bij de aandeelhouders (dat zijn Billiton Nederland en Australian Overseas Smelting) zit geld genoeg', zo wordt van die kant opgemerkt.