Voorzitter Ginjaar

HET ZIET ER NAAR uit dat de jongste ruzie in de VVD vooralsnog beperkt blijft tot het aftreden van de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, Voorhoeve. De positie van partijvoorzitter Ginjaar lijkt voorlopig onaangetast. Hij wist gisteravond in Utrecht het vertrouwen te winnen van het overgrote deel van de voorzitters van de Kamercentrales. Binnen de Kamerfractie is nog wel enig gemor te horen, maar er zijn nauwelijks nog mensen die het hoofd van Ginjaar eisen. Wat dat betreft hebben de fractieleden, het slagveld overziende, eieren voor hun geld gekozen. Blijven aandringen op het vertrek van Ginjaar zou ongetwijfeld opnieuw hebben geleid tot een vertrouwensbreuk met Bolkestein, de nieuwe voorzitter van de fractie, die begin deze week juist bij acclamatie door de liberale volksvertegenwoordigers was gekozen.

Bolkestein heeft zich onomwonden achter het hoofdbestuur van de VVD opgesteld. 'Het bestuur heeft het recht en de taak om de signalen uit de achterban op te vangen en door te geven', zo zei hij gisteren in deze krant. Staatsrechtelijk gezien zou de fractie een dergelijke boodschap kunnen negeren, maar politiek beschouwd zou dat volgens Bolkestein 'niet verstandig' zijn. GINJAAR KAN inderdaad niet worden verweten de signalen te hebben doorgegeven. Dat is een van de functies van de partijvoorzitter. Strikt formeel kiezen de leden van de fractie hun eigen voorzitter, maar deze is een fase eerder door de hele partij als lijsttrekker aangewezen. In die zin is er dus wel degelijk sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat Ginjaar wel kan worden aangerekend is dat hij niet van het begin af aan duidelijk is geweest tegenover de fractie en haar toenmalige voorzitter. Nu blijkt, dat terwijl Ginjaar begin vorige maand tijdens de partijraad in Amersfoort nog zei dat het een 'verantwoordelijkheid en plicht' was voor de VVD om eensgezindheid te betrachten en het 'verleden op liberale wijze te verwerken', hij achter de schermen in het bestuur reeds het vertrouwen in de fractievoorzitter had opgezegd. Dat versterkt het beeld van een zwalkend beleid.

Als het hoofdbestuur van de VVD slechts een andere presentatie wilde, kan het bij het vertrek van Voorhoeve blijven. Maar heeft de partijleiding met het opzeggen van het vertrouwen in Voorhoeve niet ook definitief willen afrekenen met de in de afgelopen twaalf maanden gevoerde politiek? Als dat zo is, is Ginjaar net zo verantwoordelijk geweest voor dat beleid en zou ook hij er goed aan doen te vertrekken.