Stichting klachten gezondheidszorg

UTRECHT, 3 mei - Patienten en clienten in de gezondheidszorg kunnen binnenkort met vragen en klachten terecht bij een stichting die wordt opgericht door de artsenorganisatie KNMG, het Landelijk Patienten/Consumenten Platform en de Nationale Ziekenhuisraad. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft dit laten weten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de stichting projecten ondersteunt waar men zich bezighoudt met het opvangen van klachten. Ook wordt gedacht aan een landelijke informatietelefoon. Simons heeft 1,5 miljoen gulden uitgetrokken voor de projecten in het land en het op te richten landelijke steunpunt.