Steun voor Ginjaar in kwestie Voorhoeve

DEN HAAG, 3 mei - VVD-partijvoorzitter Ginjaar heeft steun gekregen voor de wijze waarop het hoofdbestuur het terugtreden van partijleider en fractievoorzitter Voorhoeve heeft geregeld. Zestien van de zeventien voorzitters van VVD-kamercentrales vinden dat het hoofdbestuur correct heeft gehandeld door Voorhoeve duidelijk te maken dat het vertrouwen van de achterban in hem klein was geworden.

De positie van de partijvoorzitter was onder druk gekomen nadat Voorhoeve maandag zijn functie als fractievoorzitter had neergelegd. Voorhoeve was tot de conclusie gekomen dat dit beter zou zijn voor de VVD na een gesprek met Ginjaar en twee andere leden van de partijtop. Oud-minister Bolkestein is door de fractie aangewezen als de nieuwe fractievoorzitter.

Ginjaar noemde gisteravond de suggestie dat zijn partijvoorzitterschap in het geding was 'een volstrekt belachelijke zaak'. Volgens hem vinden de voorzitters van de kamercentrales dat het hoofdbestuur 'uitermate zorgvuldig en prudent heeft gehandeld'.

Van de zeventien voorzitters die gisteravond in Utrecht bij het gesprek met Ginjaar aanwezig waren, distantieerde slechts B. van der Klis uit Tilburg zich van de procedure die het hoofdbestuur heeft gevolgd om Voorhoeve te bewegen terug te treden. Het argument van het hoofdbestuur dat Voorhoeve wegens zijn geringe wervingskracht niet de man was om een einde te maken aan de verliezen van de VVD werd volgens Ginjaar door alle voorzitters gedeeld. Ginjaar verwacht niet dat op de algemene ledenvergadering op 18 en 19 mei zijn positie opnieuw in het geding zal zijn. In de Tweede-Kamerfractie bestaat groot ongenoegen over de inmenging van het hoofdbestuur. De VVD-Kamerleden vinden dat zij dienen uit te maken wie hun fractievoorzitter is. Ginjaar zei gisteravond dat hij op korte termijn met de fractie zal praten. Zich gesteund wetend door de voorzitters van de kamercentrales en de nieuwe fractievoorzitter hoopt Ginjaar de fractie duidelijk te kunnen maken dat het hoofdbestuur in deze kwestie wel een taak heeft omdat de fractievoorzitter tevens partijleider is.

Pag.3: Ginjaar uitdagend Pag.9: Hoofdartikel