Spoedberaad Opec vast op quota beperking produktie

GENEVE, 3 mei - De nagestreefde 'quick-fix', een snelle oplossing voor de kelderende olieprijs, is gisteravond uitgebleven tijdens spoedberaad van het marktcomite van de OPEC, de organisatie voor olie-exporterende landen.

Na 35 minuten plenair overleg met alle dertien olieministers schortte OPEC-voorzitter Sadek Boussena, olieminister van Algerije, de beslissende slotzitting op tot vandaag.

Het beoogde herenakkoord om de produktie met ruim 1 miljoen vaten (van 159 liter) per dag te verminderen, een interim-regeling tot de jaarvergadering eind juni, laat nog op zich wachten. Het overleg zit niet alleen vast op de mate van produktiebeperking maar ook op onenigheid over de onderlinge verdeelsleutel.

Op de wereldmarkt schommelt de prijs van een vat olie twee tot drie dollar onder de OPEC-richtprijs van 18 dollar. Ondanks een gering herstel blijft de prijs volgens marktkenners onstabiel zolang de OPEC zich niet duidelijk vastlegt op een beperking van de produktie.

De drie te veel producerende Golfstaten, Saoedie-Arabie, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten - die ook gisteren weer gedrieen krijgsraad hielden - willen met 5 procent omlaag op voorwaarde dat ook de overige leden allemaal met ten minste eenzelfde percentage hun produktie verminderen. Vooruitlopend op de vergadering van juni eisen de drie bovendien een groter quotum voor zich op.

Twee landen vallen uit de boot: Iran en Irak. Beide kunnen zelfs minder produceren dan ze van de OPEC mogen. Nog meer teruggaan zou onredelijk zijn, zo bepleiten beide landen, die ditmaal een eensgezind standpunt uitdragen: uitgezonderd te worden van produktiebeperking.

Libie, Venezuela en Nigeria, die alle drie net als de drie Golfstaten te veel olie uit de grond pompen, willen alleen korten als de pijn van produktievermindering door iedereen gedragen wordt. Zo schuift elke lidstaat het probleem door naar de ander.

    • Willem Offenberg