'Schenking van BKR-kunst heeft negatief effect'

AMSTERDAM, 3 mei - Het wegschenken van ruim 30.000 kunstwerken uit de BKR-collectie overgehouden heeft materieel en psychologisch een negatief effect op de vraag naar en de prijs voor beeldende kunst op de vrije markt. Dit zegt de Kunstenbond FNV in een reactie op de door minister d'Ancona goedegekeurde schenking van de kunstwerken. Deze werden tot 1987 door het rijk verworven volgens de zogeheten Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). D'Ancona kwam wel aan enkele bezwaren van de Kunstenbond tegemoet. Ze zal de schenking in vakbladen bekend maken.