Proef kleine operaties in regio Leiden 'groot succes'

UTRECHT, 3 mei - Een experiment in de regio Leiden en Alphen aan den Rijn waarbij huisartsen worden beloond voor extra verrichtingen, blijkt een succes. Doel van de proef was een bijdrage te leveren aan de kostenbeheersing in de gezondheidszorg en aan de versterking van de positie van de huisarts.

De proef, die tussen 1 juli 1988 en 1 januari van dit jaar werd gehouden, beviel zo goed dat het verrichtingensysteem in de regio Leiden/Alphen blijft bestaan. Bij het regionale ziekenfonds Zorg en Zekerheid is men zelfs 'laaiend enthousiast' over de proef, die met het Instituut voor Huisartsgeneeskunde van de Leidse universiteit werd uitgevoerd. Aan het eind van dit jaar zal blijken hoeveel kan worden bespaard door de huisarts kleine ingrepen te laten verrichten.

Bij het experiment is gekeken naar het effect van het extra honoreren van 29 verrichtingen die gewoonlijk meestal door specialisten worden uitgevoerd. Het gaat daarbij vooral om kleine ingrepen: het weghalen van vetbobbeltjes, het tapen van enkels na verstuikingen, wondverzorging en abcesbehandeling. Volgens de Leidse hoogleraar huisartsgeneeskunde prof. dr. J. D. Mulder kunnen de artsen de verrichtingen kwalitatief goed uitvoeren. De 95 huisartsen die aan het experiment deelnamen zijn bijgeschoold op het gebied van chirurgie, oogheelkunde, keel-, neus- en oorheelkunde, gynaecologie, inwendige geneeskunde en dermatologie.

Huisartsen in Nederland krijgen voor iedere ingeschreven ziekenfondsverzekerde een vast abonnementsbedrag per jaar. Als de huisartsenhulp naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt overgeheveld (waarschijnlijk op 1 januari 1991) en het onderscheid ziekenfonds-particulier vervalt (particulier verzekerden betalen nu per verrichting) komt er een gemengd honoreringssysteem. Daarbij wordt gedacht aan een honorarium dat voor 60 procent bestaat uit een abonnementsvergoeding en voor 40 procent uit vergoedingen per verrichting. De deelnemers aan het experiment bepleiten geleidelijke invoering van het gedeeltelijke verrichtingensysteem. Dit om de huisartsen de tijd te geven hun praktijkvoering aan te passen.