Personeel bezet Spinnerij Enschede

ENSCHEDE, 3 mei - De verlaten spinnerij toont het beeld van een door een neutronenbom getroffen fabriek: de mensen zijn verdwenen maar de machines en gebouwen zijn in tact.

Spinnerij Enschede BV is failliet. De 220 personeelsleden zijn van de ene dag op de andere op straat gezet. Juist op de dag van de salarisuitbetaling vorige week dinsdag, kregen zij in plaats van hun loonzakje de mededeling dat ze zich bij het arbeidsbureau moesten vervoegen. Als geslagen honden gingen ze. 'Als kinderen werden we behandeld. Sommigen na 40 jaar trouwe dienst. We konden niets terugzeggen', zegt werknemer H. Timmers.

Maar dat is veranderd. Sinds gisteren houdt het voltallig personeel het bedrijf bezet. Het hek zit op slot. Op een groot spandoek staat 'bezet'. Het doet denken aan de grote Enka-bezetting aan het begin van de jaren zeventig die een omwenteling in de arbeidersbeweging betekende.

De bewakingsdienst, die direct na het faillisement door de directie werd ingehuurd, is buiten de poort gezet. In een caravan houdt een beveiligingsbeambte nu de wacht.

Waarom heeft het bijna een week geduurd voordat het personeel in aktie kwam? Formeel is er niets aan de hand, de zaak is failliet. Dat zegt ook directeur J. B. Wolters. Maar wrang is wel dat op dezelfde dag van het faillissement directeur Wolters, ook lid van de Wolters Schaberggroep, voor 60 miljoen gulden een aandeel nam in Nijverdal-Ten Cate. 'We werden overrompeld', zegt aktieleider J. H. Ter Mors. Het gebeurde allemaal razendvlug. Vorige week nog werd ons verteld dat alles goed ging. En nu dit'. Op een ledenvergadering dinsdagmorgen van de Industriebond FNV werd het plan geboren om tot een bezetting over te gaan. De inzet is om samen met de directie toch nog naar wegen te zoeken verder te gaan met de spinnerij. Mocht dat echt niet lukken dan moet er volgens de werknemers in ieder geval een behoorlijk sociaal plan komen. 'Sommige mensen staan net voor de VUT en hebben nu niks. We hebben hier wel meer reorganisaties gehad met personeelsinkrimpingen. Altijd met een sociaal plan. Maar nu is het nul', zo zegt Ter Mors.

Directeur Wolters is vandaag gewoon op het bedrijf aanwezig. Hij bestuurt vanuit de Enschedese vestiging de drie andere spinnerijen van de groep in Nijverdal, Oldenzaal en Hengelo. De werknemers willen het niet op hun geweten hebben dat ook met die vestigingen iets mis zou gaan.

Wolters zelf kan alle begrip opbrengen voor de bezetting: 'Als ik hier werkte, had ik dat ook gedaan. In mijn woede en machteloosheid had ik ook de verwijten geuit, die nu in mijn richting worden geslingerd. Maar de BV is failliet. Het loon wordt voor 100 procent door de bedrijfsvereniging overgenomen. 'Ik ben hier nu drie jaar directeur. Mij werd gezegd dat je goede en slechte spinjaren hebt. Tot nu toe heb ik alleen maar slechte spinjaren meegemaakt. Dat is trouwens in heel Europa zo. We kunnen niet langer op tegen de concurrentie uit de lage lonenlanden, tenzij we opnieuw grote investeringen doen. Maar dan nog benadert de kostprijs maar net de marktprijs.' Tot een sociaal plan voelt Wolters zich niet verplicht. 'Ik heb menselijk gesproken wel begrip voor de probleemgevallen. Mensen die net voor de VUT staan, grote financiele verplichtingen zijn aangegaan of willen remigreren. Die mensen moeten zich maar melden. Dan kan ik kijken wat ik voor ze kan doen. Maar ik ben nergens toe verplicht. Als de bond allerlei onmogelijke eisen gaat stellen dan is het voor mij uit. Ik wil er vandaag uitkomen.'

    • Henk Kool