Onverwacht sterke daling winst Philips

AMSTERDAM, 3 mei - De winst uit gewone bedrijfsuitoefening van het elektronica-concern Philips is in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel verdwenen: zes miljoen gulden. Philips behaalde bijna uitsluitend nog winst uit de verkoop van bedrijfsonderdelen. Dat is vanochtend door Philips bekendgemaakt.

De totale winst van Philips steeg in het eerste kwartaal weliswaar tot 336 miljoen gulden tegen 223 miljoen gulden in de vergelijkbare periode in 1989, maar van deze winst werd 330 miljoen gulden behaald door de verkoop van de defensiebelangen van Philips. Slechts 6 miljoen gulden was afkomstig uit de gewone bedrijfsuitoefening. Vorig jaar bedroeg dit laatste resultaat nog 217 miljoen gulden. De resultaten van het eerste kwartaal staan vooral onder druk door de lagere yen- en dollarkoers en de hoge rentelasten.

Philips verwacht dat het dit jaar 'zeer moeilijk' zal worden om de winsten uit gewone bedrijfsuitoefening van 1989 te verbeteren. Begin maart sprak het elektronica-concern nog de verwachting uit dat de winst (exclusief de resultaten op de verkoop van bedrijfsonderdelen) dit jaar zou toenemen. De resultaten zijn ver beneden de verwachtingen. In reactie op de bekendmaking daalde de koers van het aandeel Philips vanochtend op de Amsterdamse effectenbeurs met ruim vier gulden. Omstreeks het middaguur werd 33,30 gulden genoteerd tegen een slotkoers van gisteren van 37,70 gulden. Begin april stond de koers van Philips nog boven 40 gulden.

Drs. H. H. A. Appelo, lid van de raad van bestuur, sprak vanochtend de verwachting uit dat Philips in de tweede helft van dit jaar weer een omslag in de resultaten kan laten zien. Voor het lopende kwartaal rekent Philips nog op problemen met de afzet in Brazilie, waar de produktie als gevolg van de economische maatregelen van de regering tijdelijk is stilgevallen. Bovendien verwacht Philips dat de verbetering van de resultaten in de produktie van geintegreerde schakelingen (chips) pas in de tweede helft van het jaar zal doorzetten.

Philips kreeg vooral klappen te verwerken op het gebied van informatie-systemen en door het wegvallen van winsten op de inmiddels afgestoten produktie van defensiesystemen. Dit leidde tot een verlies in de sector 'professionele produkten en systemen'. Deze sector blijft volgens Appelo ook de komende kwartalen nog 'een kritiek punt' in de resultatenontwikkeling. De resultaten in de sector componenten zijn in totaal iets verbeterd, aldus Appelo. Dit was vooral te danken aan de produktie van geintegeerde schakelingen die minder verlies opleverde. De druk op de prijzen bleef hier echter groot. De omzet van kleurenbeeldbuizen, waarin Philips marktleider is, bleef zich gunstig ontwikkelen, maar ook hier staan de prijzen onder druk, aldus het concern.

De belangrijkste resultaten behaalde Philips in het eerste kwartaal op consumentenprodukten. De omzet van alle groepen in deze sector, die onder meer huishoudelijke artikelen, muziek en de consumentenelektronica bevat, steeg met meer dan tien procent. De consumentenelektronica behaalde een 'aanzienlijk' beter bedrijfresultaat.

De omzet in de sector lichtprodukten ontwikkelde zich, volgens Philips, conform de markt. Door de gewijzigde valuta-verhoudingen daalde de omzet in guldens echter vier procent. Het bedrijfsresultaat nam af, onder meer door de verminderde winstgevendheid in de VS. Philips handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat de omzet van het concern dit jaar met ongeveer zes procent zal stijgen. Het eerste kwartaal bedroeg de omzet 12,8 miljard gulden, tegen 12,6 miljard in de vergelijkbare periode in 1989. Volgens Philips werd op vergelijkbare basis weliswaar een omzetstijging van acht procent behaald, maar was de stijging in guldens uitgedrukt slechts een procent als gevolg van de gewijzigde wisselkoersverhoudingen.