Novelle leidt tot kritiek bij CDA en VVD

DEN HAAG, 3 mei - De regeringsfracties in de Tweede Kamer menen dat de Senaat via een omweg zich het recht van amendement toeeigent. De CDA-fractie vindt dat de Tweede Kamer een door de Senaat afgedwongen novelle eigenlijk zou moeten verwerpen 'uit onvrede met de gang van zaken'.

De PvdA-fractie sprak van een 'groot ongenoegen' en een 'staatsrechtelijk heel onjuiste gang van zaken'.

Er was vanochtend wel een meerderheid in de Kamer voor de novelle. De regeringsfracties zeiden met tegenzin voor te zullen stemmen. Volgens fractiewoordvoerder Van der Burg dreigt het gevaar dat de Eerste Kamer op deze manier 'mede-bepaler' van de inhoud van een wet wordt. Dat is volgens het CDA in de Tweede Kamer een onjuiste ontwikkeling, zelfs een 'gevaar'. In de Senaat kan een wet alleen worden aangenomen of verworpen. De VVD vond vanochtend dat er 'niets onrechtmatigs' gebeurde. Wiebenga zei dat de Tweede Kamer 'wel meer novelles aanvaardt', waarbij iedere keer een politieke afweging wordt gemaakt. Haas-Berger (PvdA) zei alleen voor te zullen stemmen 'vanwege de politieke realiteit'.

Zij hekelde de onbegrijpelijk trage procedure bij een onderwerp dat volgens haar 'nodig geregeld moest worden'.

Het wetsontwerp werd in 1971 ingediend.

Een novelle is een wijziging van een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer al is aangenomen, maar door de Senaat nog wordt behandeld. Meestal dienen novelles om technische verbeteringen aan te brengen. In mei vorig jaar diende het kabinet bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in tot wijziging van de nieuwe wet op de lijkbezorging omdat in de Senaat inhoudelijke bezwaren tegen een onderdeel van de nieuwe wet waren geuit. De Tweede Kamer vond met het kabinet dat de termijn voor grafrust op twintig jaar gesteld kon worden, met een mogelijkheid voor Gedeputeerde Staten de termijn tot tien jaar te bekorten. In de Senaat werd deze regeling een bedreiging van de rechtszekerheid gevonden - er dreigde verwerping van het wetsvoorstel. Daarop diende het kabinet een novelle in bij de Tweede Kamer die de termijn voor grafrust weer stelt op tien jaar, maar dan nu met de mogelijkheid voor GS om deze termijn te verlengen.