Nieuwe opzet voor onzekere stoomcursus allochtonen

DEN HAAG, 3 mei - Een met mislukking bedreigde stoomcursus tot onderwijzer voor hoger opgeleide allochtonen, krijgt een nieuwe leiding. De drie gemeenten waar de opleiding plaatsheeft, zullen samen met de betrokken besturenbonden een stichting oprichten, die de uitvoering van het project zal overnemen van het Amsterdamse Bureau voor Beleidsontwikkeling.

Dit heeft staatssecretaris Wallage (onderwijs) gisteren bekendgemaakt. Aanleiding voor de nieuwe opzet zijn moeilijkheden tussen enerzijds de pedagogische academies (PABO's) en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Enschede (de toekomstige werkgevers van de 75 cursisten) en anderzijds de stichting en het uitvoerend bureau, die het project 'onderwijs(gevenden) en allochtonen' nu nog beheren. Volgens de gemeenten en de PABO's heeft met name het Bureau voor Beleidsontwikkeling gefaald bij de selectie van kandidaten en het zorgen voor verblijfsvergunningen. Vijftien cursisten zijn illegaal in Nederland, een is al door de Amsterdamse rechtbank het land uitgezet.

Wallage zei zich het bezwaar van staatssecretaris Kosto (justitie) te kunnen indenken. Deze wil in principe de cursisten geen verblijfsvergunningen geven, om te voorkomen dat de opleiding een sluis wordt voor migranten met onjuiste papieren. Bij wijze van uitzondering zal Justitie nu degenen die geen verblijfsvergunning hebben per geval beoordelen. Daarbij wordt ook de groep betrokken die wel een verblijfsvergunning heeft, maar geen werkvergunning.