NBM Amstelland

Aannemer NBM Amstelland heeft een verlies geleden van rond de 26 miljoen gulden bruto uit de liquidatie van de Amerikaanse dochter Westco. De nettowinst van het concern is uiteindelijk vorig jaar gestegen van fl.21,9 miljoen naar fl.28 miljoen. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van fl.0,75 per aandeel. Voor 1990 wordt een bedrijfsresultaat verwacht dat ongeveer gelijk zal zijn als in 1989 (f. 45,8 miljoen). De omzet, inclusief het aandeel in niet-geconsolideerde deelnemingen, steeg vorig jaar van fl.1735 miljoen tot fl.1790 miljoen.