MK Ventures

Beleggingsmaatschappij MK International Ventures voorziet afboekingen tot maximaal 8 miljoen gulden als twee niet nader genoemde ondernemingen waarin zij deelneemt het komende jaar niet levensvatbaar blijken. De overige participaties kunnen een dergelijke afboeking goeddeels compenseren, aldus de directie.

Vorig jaar heeft MK geen nieuwe investeringen gedaan. Het jaar verliep teleurstellend. De intrinsieke waarde per aandeel nam af van fl.73,15 tot fl.62,67, een daling met ruim 14 procent. Het geconsolideerde resultaat na belastingen was fl.1,4 miljoen negatief, iets minder dan het verlies van fl.1,5 miljoen over 1988.