'Justitie moet advocaten op tijd betalen'

DEN HAAG, 3 mei - Het ministerie van justitie moet er voor zorgen dat declaraties van pro deo-advocaten tijdig worden verwerkt en het uitbetalen van voorschotten bij toevoegingszaken geen onnodige vertragingen oploopt. Dat zegt de Nationale Ombudsman naar aanleiding van een klacht, ingediend door een sociaal-advocaat die klaagde over vertragingen bij het uitbetalen van zijn voorschotten.

Het verweer van het ministerie dat de griffie-afdeling die verantwoordelijk is voor die uitbetaling onderbezet is, vindt de Ombudsman niet voldoende. 'De minister is er verantwoordelijk voor dat voldoende personeel beschikbaar is om alle werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten. In zijn overweging wijst hij er verder op dat de klager als sociaal-advocaat voor zijn inkomen geheel afhankelijk is van toevoegingszaken.

Declaraties van sociale advocaten kunnen pas na afloop van een zaak worden ingediend, daarom is in de wet geregeld dat de griffier van de rechtbank twee keer per jaar voorschotten kan verstrekken. In het onderzochte geval diende de klager op 10 november 1988 een declaratie in, maar was die in april van het jaar daarop nog steeds niet vastgesteld.

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten zijn deze vertragingen een regelmatig terugkerend probleem waar veel sociale-advocaten mee te maken hebben. In een reactie zegt een woordvoerster van het ministerie dat het advies van de Ombudsman onderwerp van studie is. 'In het algemeen streven we er natuurlijk altijd naar om achterstanden weg te werken.'