Journalisten stoppen slepende staking bij Britse tak van VNU

ROTTERDAM, 3 mei - De slepende staking van journalisten bij VNU Business Publications in Londen zal worden beeindigd. Dat hebben de stakers besloten.

De staking begon een half jaar geleden met ruim 100 journalisten bij ruim 20 publikaties (hoofdzakelijk computerbladen) en kost VNU volgens de National Union of Journalists de helft van haar inkomsten uit Groot-Brittannie.

De VNU-journalisten die lid zijn van de National Union of Journalists (NUJ) hebben dinsdag besloten de staking te stoppen, zo heeft Linda Rogers van de NUJ vanmiddag desgevraagd meegedeeld. De stakers zullen volgens Rogers morgen voor het laatst posten bij het kantoor van VNU Business Publications in Londen. Het bestuur van de NUJ zal op 11 mei het formele besluit nemen de acties te beeindigen.

Volgens Rogers hebben de vakbondsleden besloten de staking te beeindigen omdat VNU ondanks de zware druk van werknemers en politici niet bereid bleek te onderhandelen en omdat de staking langzaam maar gestaag leek te verzanden. Van de 106 journalisten die in november in staking gingen, voeren er nu nog maar 26 actie. De rest heeft ander werk gevonden, of heeft de werkzaamheden bij VNU hervat.

Aanleiding voor de staking vormde het conflict tussen de journalist Tim Castle en de directie van Datalink, een VNU-tijdschrift voor computerprogrammeurs. Castle wilde, nadat hij eerder om persoonlijke redenen vrijwillig zijn ontslag had aangeboden, toch weer in dienst treden bij VNU. VNU weigerde dit, waarop ruim honderd journalisten uit solidariteit met Castle het werk neerlegden. Toen de stakers daarop collectief werden ontslagen was het conflict tussen de journalistenvakbond en VNU compleet. Volgens de NUJ stelt VNU zich veel te hard op. Deze harde opstelling zou passen in het streven van de Britse uitgevers om de macht van de journalistenvakbond te breken. Verscheidene delegaties van Britse journalisten kwamen de afgelopen maanden tevergeefs naar het hoofdkantoor in Haarlem om met de VNU-top te praten.

Een woordvoerder van VNU in Haarlem vertelde vanochtend dat Tim Castle destijds weer in dienst wilde worden genomen om zo te kunnen profiteren van een gunstige afvloeingsregeling die van kracht was geworden omdat VNU Business Publications enkele journalisten moest ontslaan. De uitgever moest namelijk een titel opheffen en een een titel herpositioneren.

VNU was vanmiddag nog niet op de hoogte van het besluit de staking te beeindigen. De woordvoerder ontkent dat de Britse inkomsten van VNU door de staking met de helft zijn teruggelopen. Het aantal advertenties is inderdaad verminderd, maar dat komt omdat de markt voor computerbladen terugloopt en staat geheel los van de acties, aldus de zegsman.

    • Geert van Asbeck