Jeugd bezorgder over milieu dan over baan

DEN HAAG, 3 mei - Zorgen over het milieu hebben bij middelbare scholieren de werkloosheid als maatschappelijk probleem van de eerste plaats verdrongen. Slechts vier procent denkt later geen werk te kunnen vinden. In 1984 meende nog twintig procent werkloos te zullen blijven. AIDS wordt door de schooljeugd als tweede probleem beschouwd.

Dat blijkt uit een vanochtend door het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gepresenteerd onderzoek onder 15.000 middelbare scholieren. Uit het onderzoek blijkt dat de inkomsten van scholieren de afgelopen zes jaar zijn gestegen met bijna dertig procent tot 248 gulden per maand, onder meer doordat gemiddeld drie uur langer per week wordt bijverdiend. Jongens beschikken per maand over bijna anderhalf keer zoveel geld als meisjes. Zowel het zakgeld als de verdiensten uit bijbaantjes en vakantiewerk liggen bij meisjes lager.

Leerlingen van het lager beroepsonderwijs (LBO) verwachten later gemiddeld 2.470 gulden netto per maand te gaan verdienen, VWO-ers rekenen op 4.230 gulden per maand. In 1984 was dat respectievelijk 1.450 en 1.790 gulden. Kleding en alcohol zijn de belangrijkste uitgavenposten. Jongens geven gemiddeld 64 gulden per maand uit aan drank, meisjes 53 gulden. Het percentage rokers is gelijk gebleven, maar voor tabakswaren wordt gemiddeld de helft meer uitgegeven. Aan gokken wordt zestig procent meer besteed. Ruim twintig procent van de jongens gokt en geeft hier gemiddeld 17,75 gulden per maand aan uit. In 1984 was dit 10 gulden.

Pag.3: Vervolg