Inter/View

Het marktonderzoekbureau Inter/View Europa heeft 1989 afgesloten met een positief resultaat van ongeveer fl.50.000. Dat is een verbetering ten opzichte van 1988 en 1987, waarin verliezen van respectievelijk fl.2,1 miljoen en fl.3,5 miljoen werden geleden. In het lopende jaar zal naar verwachting geen substantiele winststijging optreden. Vorig jaar heeft Inter/View de bedrijven in Italie en Belgie gesloten en diverse deelnemingen sterk gereduceerd. Door deconsolidatie van deze deelnemingen daalde de omzet van fl.32 miljoen tot ruim fl.20 miljoen.