IBB-Kondor

Het bouwbedrijf IBB-Kondor verwacht dit jaar wegens minder opdrachten tot woningrenovatie een lagere omzet dan in 1989, toen deze fl.117 miljoen bedroeg. Het bedrijf verwacht een ongeveer gelijkblijvend resultaat (1989: nettowinst fl.2,65 miljoen of fl.61,71 per aandeel). Het dividend gaat van fl.30 naar fl.36 per aandeel.