EG wil luchtvervuiling van trucks aanpakken

BRUSSEL, 3 mei - De Europese Commissie heeft gisteren een ontwerp-richtlijn voorgesteld om de luchtvervuiling door vrachtwagens te beperken. Ze wil daarmee de uitstoot van stikstofoxyden en koolmonoxyde de komende zeven jaar met veertig tot zestig procent verlagen.

Europees Commissaris voor milieu Carlo Ripa di Meana zei gisteren in een toelichting op de richtlijn te hopen dat in enkele jaren de strenge grenswaarden kunnen worden bereikt die in de Verenigde Staten gelden. Als de lidstaten de plannen goedkeuren, zullen vanaf 1 januari 1993 alle nieuwe types vrachtauto's die in de Europese Gemeenschap op de weg komen, moeten voldoen aan de nieuwe normen. Deze zijn identiek aan de normen die vanaf 1 oktober 1991 gelden in Oostenrijk en Zwitserland. In een tweede fase, die omstreeks 1996/97 moet zijn voltooid, zullen normen voor de uitlaatgassen van vrachtauto's en ook autobussen gelden die nog iets strenger zullen zijn dan die in de VS.[Een woordvoerder van DAF Trucks zegt dat het voorstel van de Commissie voor zijn bedrijf nauwelijks gevolgen heeft. Van alle typen motoren van DAF zijn versies leverbaar die aan de strengere normen voldoen. Deze zijn weliswaar enkele duizenden guldens duurder, maar een subsidieregeling van het ministerie van VROM maakt het toch aantrekkelijk voor ondernemers trucks met deze schonere motoren aan te schaffen, aldus DAF. De subsidieregeling wacht overigens nog op goedkeuring uit Brussel.]De Europese Commissaris legde er de nadruk op dat het goederenvervoer over de weg een van de belangrijkste veroorzakers is van luchtvervuiling. Herorientering van het vervoersbeleid is volgens hem nodig, zeker gezien de verwachte toename van het goederenvervoer met 5 procent als gevolg van de totstandkoming van de interne markt. 'De vrachtauto veroorzaakt tienmaal zoveel vervuiling als vervoer over water', zei Ripa di Meana. 'We moeten ervoor zorgen dat de spoorwegen, de binnenvaart en het transport over zee een grotere rol gaan spelen.' Gemiddeld 60 procent van het goederenvervoer in de EG gebeurt per vrachtwagen. In Spanje is dat zelfs 92 procent, in Denemarken 93 en in Groot-Brittannie 97 procent. Griekenland en Ierland zijn geheel afhankelijk van wegvervoer.

Wat de nieuwe normen het beroepsgoederenvervoer zullen kosten, valt volgens de Europese Commissaris moeilijk te becijferen. In de loop van dit jaar zal de Europese Commissie verdere voorstellen doen om de geluidhinder van vrachtwagens te beperken. Ook komt er nog een richtlijn over het zwavelgehalte in benzine.