De Bezetting zal nooit massa's kijkers trekken

De serie De Bezetting, waarvan de NOS vanavond het laatste deel uitzendt wordt volgend jaar herhaald. Een kwart van alle Nederlanders zal dan 'zeker' kijken, achttien procent 'waarschijnlijk' en tien procent 'misschien'. Een herhaling wordt vooral op prijs gesteld door mensen die het afgelopen seizoen naar de serie hebben gekeken. Van degenen die de serie niet hebben gevolgd zei 43 procent volgend jaar te zullen gaan kijken. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die is uitgevoerd door de Kijk en Luisterdienst van de NOS. Half april bleek de serie dor ongeveer vier miljoen mensen te zijn bekeken. De gemiddelde kijkdichtheid per aflevering was 440.000 kijkers. Onder jongeren bleef de kijkdichtheid laag: 15 procent was jonger dan 35, 57 procent van de kijkers was 50 en ouder. Uit het onderzoek blijkt voorts dat ondanks de publiciteit waarmee de serie omgeven is, ruim vijftig procent van de ondervraagden nauwelijks wist dat hij werd uitgezonden, terwijl 60 procent de voorkeur gaf aan een ander televisienet. 'Het is een waardevolle serie die door te weinig mensen bekeken is. Hij is relatief duur en dat is ook een argument om hem volgend jaar te herhalen, ' aldus L. Kool, adjunct-directeur NOS-televisie. Waarschijnlijk wordt de serie dan op een vroeger tijdstip uitgezonden.

Volgens presentator P. Tania was het niet te verwachten dat de serie massa's kijkers zou trekken. 'Nederland 3 scoort slecht en dat komt omdat men op dat net kwaliteit wil bieden. Daar kijken geen grote groepen naar. Die kijken naar 100 jaar KNVB of naar de familie Flodder.'

Terugkijkend vraagt Tania zich vooral af hoe het mogelijk is geweest dat de Nederlandse samenleving in die jaren zoveel joodse medeburgers uit haar midden heeft laten wegvoeren. 'Voor mij was het na al die jaren een eyeopener: hoe alle maatregelen tegen de joden zo ijzingwekend systhematisch in elkaar zaten. Als je terugdenkt ontkom je niet aan de vraag: hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren.'Vragen als deze kwamen echter niet aan bod in de serie. Centraal stond Het Verhaal, dat voor een beetje kijker bekend mocht worden verondersteld.

Tania: 'Ik ontken niet dat er geen ander soort programma's te maken zouden zijn over de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook gebeurd trouwens. Programma's waarin details worden uitgediept om het algemene beeld te illustreren. Ik sta volstrekt achter de opzet die De Jong heeft gekozen: zonder franje het verhaal vertellen.'