d'Ancona staat reclame toe bij regio-omroep

DEN HAAG, 3 mei - Regionale en lokale omroepen mogen reclame gaan uitzenden. Ook mogen zij samenwerking zoeken met de uitgevers van lokale en regionale kranten. Alle vormen van samenwerking worden toegestaan, wel blijft het strikt verboden om geld te verdienen met regionale of lokale omroep.

Minister d'Ancona (WVC) schrijft dit in een notitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gegaan. Uitgangspunt in deze notitie, die als 'discussiestuk' is bedoeld en naar verwachting over circa een jaar in wetgeving zal zijn omgezet, is dat commerciele omroep op lokaal en regionaal niveau niet wordt toegestaan. De introductie van commerciele omroep op landelijk niveau wekt al voldoende beroering, schrijft de minister in haar notitie.

De regionale en lokale omroepen mogen echter wel adverteerders gaan werven en hun reclameboodschapen gaan uitzenden. De beperkingen die deze omroepen daarbij krijgen opgelegd zijn gelijk aan die van de landelijke omroep. De reclame moet dus in blokken worden ondergebracht en duidelijk te onderscheiden zijn van andere programma's. Het percentage van de zendtijd dat aan reclame mag worden besteed is gelijk aan dat van de landelijke omroep, nu zes procent. Zeer binnenkort wordt dat opgetrokken tot het Europese maximum van 15 procent.

Volgens een bij de nota gevoegde bijlage zullen de 223 lokale omroepen die Nederland rijk is, naar schatting samen 22 miljoen gulden per jaar aan reclame kunnen omzetten. Voor de dertien regionale omroepen wordt een reclame omzet geschat van circa 20 miljoen gulden. De uitgevers van regionale en lokale dag- en nieuwsbladen zijn niet erg gelukkig met deze nieuwe concurrentie. Kort geleden stelden zij voor om als gelijkwaardige partners van de regionale omroepen te mogen optreden en samen de zenders de reclame te gaan exploiteren. d'Ancona wijst dit plan af. Ook het voorstel van de exploitanten van de 80 kabelkranten (soort teletekst) om reclamefilmpjes te mogen uitzenden en nieuwsbulletins met filmmateriaal wordt afgewezen. Een compensatie voor de schade die uitgevers van regionale dagbladen verwachten van de introductie van omroepreclame op regionaal en lokaal niveau, wijst de minister eveneens af. In ruil daarvoor krijgen de uitgevers de ruimte om op alle mogelijke manieren met de omroepen samen te werken, mits de opbrengst van het gezamenlijk exploiteren van de reclame of het samen maken van radioprogramma's of lokale nieuwsuitzendingen niet wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Alle reclame-inkomsten dienen terug te vloeien naar de omroep en in de programma's te worden geinvesteerd.

Naast de reclame-inkomsten behouden de regionale omroepen de budgetten die zij nu via de overheid ontvangen. Het is de bedoeling dat in de toekomst de provincie volledig gaat beslissen over de financiering van de regionale omroepen en over het handhaven van een opslag op de omroepbijdragen voor dit doel. De lokale overheid krijgt exact dezelfde beleidsvrijheid waar het lokale omroepen betreft.