Crown Van Gelder

Crown Van Gelder, papierfabrikant in Velsen, heeft zijn winstverwachting voor de eerste helft van het huidige boekjaar naar boven bijgesteld. In het op 5 april afgesloten jaarverslag stond dat de winst over 1990 'niet in sterke mate zal afwijken van die in het afgelopen jaar (f. 13,7 miljoen)'.

Nu gaat de directie uit van winstgroei omdat de prijzen van de grondstof cellulose een lichte daling laten zien.