Bezetting in Borsele niet toegestaan

BORSELE, 3 mei - Burgemeester J. L. M. Mandos van Borsele zal het volgende weekeinde tijdens een protestactie in zijn gemeente niet toestaan dat een bezetting plaatsheeft van het terrein van de Centrale organisatie voor radioactief afval (Covra). Mandos heeft er geen bezwaar tegen dat tegenstanders van kernenergie protesteren tegen de komst van Covra. 'Maar wij kunnen niet tolereren dat andermans eigendommen daarbij worden bezet.' De burgemeester houdt de komende dagen twee pelotons ME-agenten achter de hand. Volgens J. Louwerse van de organisatie Stop Covra is het de bedoeling dat de actievoerders het terrein bezetten. Daarbij zal de confrontatie met de ME echter niet worden gezocht. Louwerse: 'Als wij bij de bezetting worden tegengehouden door de ME, trekken we ons terug, en proberen we het op een ander tijdstip opnieuw.' Het terrein van de Covra ligt vlakbij de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Morgenmiddag verzamelen demonstranten zich bij het terrein, waar ze een bivak willen opslaan. Maandag 7 mei wil de actiegroep het bouwverkeer naar het terrein van de Covra blokkeren. Volgens Stop Covra moeten de acties geweldloos verlopen.

Covra is opgezet om radioactief afval tijdelijk centraal en bovengronds op te slaan, in afwachting van een oplossing voor definitieve berging. Als termijn voor de opslag gaat de overheid vooralsnog uit van een periode van vijftig a honderd jaar. In maart is de bouw begonnen van de opslagloodsen. De loodsen voor het laag en midden radioactief afval moeten in 1992 klaar zijn. Twee jaar later worden de bunkers opgeleverd waarin het hoog radioactief afval zal worden bewaard. De ovens voor verbranding van radioactief afval moeten dan ook klaar zijn voor gebruik.

Stop Covra is niet tegen bovengrondse opslag. Maar de organisatie vindt dat de de opslagfaciliteit zo groot is dat daarmee het afval van drie of vier kerncentrales kan worden geborgen, waarmee de deur zou worden opengezet voor de komst van meer kerncentrales.