Bedrijven doen weinig aan betere werkomstandigheden

DEN HAAG, 3 mei - Bedrijven hebben nauwelijks iets gedaan aan verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zowel bedrijfsleiding als ondernemingsraad en werknemers nemen zelden initiatieven om gevaarlijke of ongezonde situaties beleidsmatig aan te pakken. De bedrijfsgezondheidszorg opereert vaak te geisoleerd en is daardoor weinig effectief.

Dit heeft directeur A. W. M. Balemans van de Directie Gezondheidszorg van het het ministerie van sociale zaken namens minister De Vries gezegd op een symposium over arbeidsomstandigheden.

De minister verwacht spoedige verbetering van de inzet voor arbeidsomstandigheden, omdat op 1 oktober 1990 de volledige Arbeidsomstandighedenwet van kracht wordt. Die wet verplicht de werkgever te zorgen voor optimale werkomstandigheden. Verder krijgt de ondernemingsraad de mogelijkheid zelf iets te ondernemen als de werkgever dat niet doet.

Als de bedrijfsleiding nalaat per werkplek te analyseren welk gezondheidsrisico de werknemer loopt, dan mag de ondernemingsraad dat zelf doen. Hij kan daarvoor, op kosten van het bedrijf, de bedrijfsgeneeskundige dienst (BGD) inschakelen. Met de risico-analyse van de BGD in de hand kan de OR bij de werkgever verbetering van de arbeidsomstandigheden afdwingen. Weigert deze, dan kan de OR de arbeidsinspectie inschakelen.

Onderzoek wijst uit dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in een derde van de gevallen zijn terug te voeren op de omstandigheden op het werk.