65 Miljoen gewenst voor stimuleren biolandbouw

UTRECHT, 3 mei - De stichting Natuur en Milieu heeft de ministers Braks (landbouw) en Alders (milieu) verzocht jaarlijks 65 miljoen gulden uit te trekken ter stimulering van de biologische landbouw, die werkt zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De stichting schaart zich hiermee achter een advies van het Platform Biologische Landbouw, waarin de milieuvriendelijke telers samenwerken.

Die 65 miljoen zijn nodig om de biologische landbouw te laten uitgroeien tot 200.000 hectare in het jaar 2000, wat zou neerkomen op circa tien procent van het Nederlandse landbouwareaal. Op het ogenblik trekt de rijksoverheid per jaar naar schatting vijf miljoen gulden uit ter ondersteuning van deze agrarische tak. 'In het Nederlandse landbouwbeleid speelt de biologische teelt nauwelijks een rol', aldus D. Logemann van Natuur en Milieu. Landen waar die teelt wel veel aandacht van overheidszijde krijgt, zijn Denemarken, Zweden, Finland en de Bondsrepubliek.

In Nederland is de biologische landbouw nog klein, maar hij beleeft de laatste jaren wel een snelle groei. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de toegenomen belangstelling voor deze teelt van de kant van consumenten, boer en tuinder, gevoegd bij de gunstige afzetmogelijkheden van biologische produkten in West-Duitsland.

Voor het milieu is de biologische teelt veruit te verkiezen boven de gangbare landbouw, ook omdat het 'energie-rendement' van biologische bedrijven gunstig tot zeer gunstig is: ze gaan vijf tot 35 procent effecienter met hun energie om dan gangbare bedrijven.

Van de 65 miljoen gulden die jaarlijks van het rijk wordt gevraagd om deze teelt werkelijk tot bloei te brengen, zou 23 miljoen ofwel 400 gulden per hectare nodig zijn voor overbruggingspremies, uit te keren aan boeren en tuinders die zonder kunstmest en pesticiden gaan werken. 'Dit bedrag', aldus Natuur en Milieu, 'valt in het niet bij de 1850 gulden per hectare die thans in de gangbare akkerbouw wordt uitgekeerd als braaklegpremie'. Verder is volgens stichting en platform per jaar 30 miljoen nodig om het landbouwkundig onderzoek voor een klein deel (tien procent) aan te wenden voor de biologische teelt.