Tweede Kamer laakt oproep aan Litouwen

DEN HAAG, 2 mei - De Tweede Kamer heeft kritiek de oproep van president Mitterand en Bondskanselier Kohl aan Litouwen zich gematigder op te stellen jegens Moskou. Volgens de Kamer strookt het optreden van Mitterand en Kohl niet met het streven naar een Europese politiek unie, waarover tijdens de EG-top in Dublin afgelopen weekeinde is gepraat. Dat bleek gisteren tijdens een debat over de EG-top in Dublin.

Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) noemde de Frans-Duitse actie niet voor herhaling vatbaar maar zag het optreden van Kohl en Mitterrand meer als een incident waarbij niet te lang moet worden stil gestaan. Wel had hij in Dublin zijn collega's van buitenlandse zaken erop gewezen dat solo-acties de marsroute naar de politieke unie in de EG niet ten goede komen.

Volgens minister Van den Broek is het moment genaderd Litouwen humanitaire hulp te verstrekken, ongeacht de positie van Gorbatsjov en de mogelijke gevolgen voor de ontspanning. De Europese commissie maakt een studie van de humanitaire hulp die Litouwen op korte termijn nodig heeft. Daartoe kreeg zij in Dublin opdracht van de Europese Raad. Den Haag zegde vorige week Litouwen hulp toe, hoewel Nederland daarom niet is gevraagd.

Eisma (D66) vroeg premier Lubbers en minister Van den Broek waarom Nederland niet mede een memorandum had ingediend over de politieke eenwording van Europa en het initiatief over had gelaten aan Belgie. Hij zag graag meer initiatieven en slagvaardigheid van de Benelux nu de eenwording van Europa sneller gaat. Minister Van den Broek antwoordde dat Nederland wel betrokken was geweest bij de voorbereidingen van het Belgische initiatief.

Hij deelde de zorg van sommige Kamerleden niet dat Nederland teveel de buitenlandse politiek uit handen zou geven. 'Zaken die in communitair verband beter aangepakt kunnen worden moeten we ook gezamenlijk doen', aldus Van den Broek.