Thatcher overweegt enige aanpassingen in systeem van polltax

LONDEN, 2 mei - De omstreden poll tax, het door premier Thatcher geinitieerde syteem van lokale belastingheffing per volwassen inwoner in plaats van per huis, blijft principieel ongewijzigd. Maar 'aanpassingen', zo gaf Thatcher gisteren in het parlement toe, zijn onderwerp van studie door haar en een groep ministers.

Die aankondiging, met een verwijzing naar het zoeken naar extra middelen om de zwaarst getroffenen onder de belastingplichtigen tegemoet te komen, lijkt niet genoeg om een klinkend verlies voor de Conservatieve Partij bij de morgen te houden gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen.

Labourleider Neil Kinnock hield de premier voor dat de vorm van belastingheffing principieel fout is, omdat ze geen rekening houdt met draagkracht. Daarom, zei hij, moet de hele poll tax worden afgeschaft 'zelfs als dat betekent dat u zelf, samen met uw eigen vlaggeschip, ten onder gaat'. Mrs Thatcher gebruikte het laatste vragenuurtje in het Lagerhuis voor de verkiezingen van morgen om opnieuw te wijzen op de 'uiterst genereuze' subsidies die beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Ze herhaalde dat het niet de schuld van de regering is dat de belasting plaatselijk zo hoog uitvalt, maar die van verkwistende gemeenteraden in handen van Labour. 'Labour!', riep haar goed georkestreerde achterban in koor, telkens wanneer de premier een van die spilzieke (deel-)gemeenten met name noemde.

Maar ook Conservatieve Lagerhuisleden zijn diep ongelukkig met de situatie waarin ze zich voortdurend moeten verdedigen tegen de als verregaand oneerlijk ervaren poll tax. Het Conservatieve Lagerhuislid Michael Heseltine, die bezig is zich te profileren als mogelijke opvolger van Thatcher wanneer die door de partij niet langer geschikt wordt bevonden, oefende gisteren buiten het parlement opnieuw kritiek op de poll tax uit. Heseltine heeft gezegd dat hij na de verkiezingen van morgen met een eigen alternatief voor het heffen van gemeentelijke inkomsten zal komen. Dat betekent een schot voor de boeg voor de mogelijke 'aanpassingen' die premier Thatcher in het vooruitzicht heeft gesteld.

De premier moet zich er haast wel van bewust zijn dat haar positie als leider van de Conservatieve Partij in het geding is als de waardering voor het regeringsbeleid tegen de maand augustus, het eind van het parlementaire jaar, niet aanzienlijk is gestegen.

    • Hieke Jippes