Studie dioxinen Bommelerwaard

ARNHEM, 2 mei - Melk van koeien die grazen in de Bommelerwaard, het gebied ten zuiden van de Waal tussen Zaltbommel en Gorinchem, zal worden onderzocht op de aanwezigheid van dioxinen. Bovendien zullen weilanden, waarop in het verleden vervuild slib uit sloten rondom champignonkwekerijen is gedumpt, worden onderzocht op besmetting met dioxinen. In afwachting van de resultaten van beide onderzoeken mogen de boeren in de Bommelerwaard hun vee buiten laten grazen.

Dat is de uitkomst van overleg dat gisteren is gevoerd tussen drie ministeries (landbouw, volksgezondheid, milieubeheer) en de provincie Gelderland. Aanleiding vormde een rapport van het RIVM waarin staat dat in de Bommelerwaard op verschillende plekken verhoogde concentraties dioxinen voorkomen. De dioxinen zijn afkomstig van bestrijdingsmiddelen die in de Bommelerwaard in de champignonteelt worden gebruikt en die met afvalwater jarenlang op sloten werden geloosd. Vervuild slib uit deze sloten is later veelvuldig uitgereden op omliggende weilanden.

Op een door het RIVM onderzochte lokatie overschrijdt de aangetroffen hoeveelheid dioxinen de norm die geldt voor gebieden rondom vuilverbrandingsinstallaties. Het gaat in de Bommelerwaard om andersoortige dioxinen dan die welke bij vuilverbranding vrijkomen. Het betreft hoger gechloreerde dioxinen, waarvan de opname in het dier en het melkvet veel trager verloopt. Mede daarom acht de Veterinaire Inspectie verder onderzoek naar de precieze mate van verontreiniging geboden. De inspectie acht het verantwoord het vee intussen buiten te laten.

Men heeft afgesproken op meer plaatsen in het gebied bodemmonsters te nemen en gedurende enkele maanden melkmonsters te nemen. In het derde kwartaal van dit jaar zullen deze analyses moeten uitwijzen wat er verder moet gebeuren.

De bodem- en watervervuiling in de oostelijke Bommelerwaard, waar 215 champignonkwekerijen zijn gevestigd, kwam anderhalf jaar geleden aan het licht. Meer dan de helft van de kwekerijen loosde met bestrijdingsmiddelen vervuild afvalwater rechtstreeks op sloten. Dat de resultaten van nader onderzoek, waartoe toen werd besloten, pas nu bekend zijn geworden, is volgens Milieubeheer het gevolg van beperkte capaciteit voor de analyse van monsters op de aanwezigheid van dioxinen. Aan onderzoek naar vervuiling door dioxinen rondom vuilverbrandingsinstallaties werd prioriteit gegeven.