Streekvervoer dringt aan op OV-kaart voor studenten

DEN HAAG, 2 mei - Er moet alles aan gedaan worden om de OV-jaarkaart voor studenten toch per 1 januari 1991 in te voeren. Desnoods moet de geldigheid van de kaart beperkt worden tot het stad- en streekvervoer. Dat schrijft Streekvervoer Nederland, de organisatie van regionale busmaatschappijen, in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

In de brief biedt de organisatie aan om directe busverbindingen te verzorgen naar gebieden met veel onderwijs-instellingen. Het streekvervoer heeft zich daartoe verzekerd van de medewerking van touringcarbedrijven. Invoering van de vervoerkaart voor studenten stuit tot nu toe op dreigende capaciteitsproblemen bij de Nederlandse Spoorwegen en daardoor toenemende twijfel in de Tweede Kamer. Minister Ritzen (onderwijs) acht zich vooralsnog gebonden aan het contract dat zijn departement heeft gesloten met de openbaar-vervoerbedrijven.

Als volledige invoering van de OV-kaart voor studenten op 1 januari volgend jaar niet mogelijk is, moet volgens Streekvervoer Nederland de weg van de geleidelijkheid worden gevolgd. De organisatie denkt dan aan invoering van de kaart voor het stad- en streekvervoer, terwijl de NS een jaar uitstel zou kunnen krijgen voor het vervoeren van MBO-studenten. Verder kan 'in beperkte mate en op basis van vrijwilligheid' worden gedacht aan een verschuiving van aanvangstijden van lessen en colleges. Stad- en streekvervoer willen in dat geval het liefst dat de lessen wat later beginnen.

Als invoering van de kaart bij de NS ook dan nog op onoverkomelijke problemen stuit, moet volgens Streekvervoer Nederland de mogelijkheid van een landelijke stad- en streekkaart voor studenten worden onderzocht, waarbij het huidige lijnnennet kan worden uitgebreid.