Somberheid troef bij de Britse ondernemers

LONDEN, 2 mei - De Confederation of British Industry (CBI), de Britse ondernemersorganisatie, heeft zich gevoegd in de rij Cassandra's die de Britse regering waarschuwt voor onplezierige gevolgen indien de economie niet verbetert.

Na eerdere sombere geluiden van twee grote handelsbanken (Midland en Barclays), vorige week, dat hoge rentes voor hypotheekhouders de winsten van de banken zullen aantasten, voorspelt het CBI nu voor de komende maanden een verlies van duizenden banen in het bedrijfsleven ten gevolge van gestegen kosten. In een kwartaaloverzicht over de eerste drie maanden van 1990 signaleert het CBI een voortschrijdend verlies aan vertrouwen bij de zakenwereld.

In navolging van de Britse minister van financien, John Major, die zei dat rampzalige cijfers over het handelstekort verhullen dat de Britse uitvoer bloeit, signaleert de werkgeversorganisatie dat de toegenomen uitvoer een compensatie is gebleken voor de afname in de vraag binnenslands.

Maar het CBI zegt dat die export wordt bedreigd door stijgende loonkosten en hoge rentes. Het voorspelt dat een op de drie Britse werkgevers (van de 1.232 die in een enquete daarover zijn ondervraagd) de komende maanden werknemers zal ontslaan, enkel en alleen om internationaal concurrerend te kunnen blijven. Bijna 40 procent was in de afgelopen maanden al begonnen met het aanzeggen van ontslagen. Het Britse werkloosheidscijfer is onder de achtereenvolgende kabinetten Thatcher sterk gedaald en bedraagt nu 1,6 miljoen, 5,6 procent van het werkende deel van de bevolking. De regering heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk gewaarschuwd dat een afname in produktiviteit en aanwakkerende looninflatie (als gevolg van prijsinflatie) onvermijdelijk verlies aan banen zal betekenen.

Nog gisteren herhaalde de staatssecretaris voor financien, Norman Lamont, de waarschuwing dat de regering niet van plan is, door het minder strak houden van het monetaire beleid, bedrijven te hulp te schieten die hun werknemers te veel betalen.

    • Hieke Jippes